Produkt dodany do koszyka.

Ilość
Razem

Masz 0 produktów w koszyku. Masz jeden produkt w koszyku.

Produkty razem
Wysyłka To be determined
Łącznie
Kontynuuj zakupy Realizuj

§1. REKLAMACJA

 1. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzenia przesyłki dostarczonej przez kuriera, zgodnie z ustawą kodeksu cywilnego - Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.
 2. W przypadku uszkodzenia przesyłki, braku kompletności należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do reklamacji. 
 3. Zaleca się sprawdzenie przesyłki w obecności Kuriera- osoby dostarczającej przesyłkę. 
 4. W przypadku gdy produkt jest wadliwy, należy poinformować sprzedawcę o jego wadach w ciągu dwóch dni od daty zauważenia niezgodności. 
 5. Wniosek reklamacyjny winien zawierać opis wady produktu oraz datę jej powstania oraz żądania kupującego.
 6. Do wniosku reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupy lub jego kopię.
 7. Należy odesłać produkt wraz z wyżej wymienionymi dokumentami na adres Sklepu na własny koszt.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty poniesione przez Kupującego z tytułu wysyłki są zwracane.
 9. Reklamacje należy kierować na adres: GREEN TAB Adam Marczak, ul. Słowackiego 2, 80-257 Gdańsk

§2. PROCES REKLAMACYJNY

 1. Wszelkie uzupełnienia oraz wątpliwości związane z procesem reklamacji zostaną rozpatrzone poprzez kontakt z Klientem przez biuro naszego Sklepu. Sklep wskaże zakres, który trzeba uzupełnić odnośnie wniosku reklamacyjnego.
 2. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację do 14 dniu od dnia złożenia reklamacji. Brak informacji na temat reklamacji po upłynięciu czasu skutkuje pozytywnym rozpatrzeniem wniosku reklamacyjnego zgodnie z kodeksem ustawy(Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice wynikające z ustawień monitora kupującego. 
 4. Reklamacje dotyczące sposobu zapłaty oraz realizacji obsługi płatności należy kierować bezpośrednio do Operatora płatności DotPay – zgodnie z jego regulaminem dostępnym na stronie internetowej.
 5. Przy wyborze płatności „ za pobraniem” wszelkie odstępstwa od umowy sprzedaży ponosi Kupujący. Wszelkie zmiany należy ustalić z Sprzedającym. Kupujący może nie odebrać przesyłki jedynie ze względu niezgodności z umową sprzedaży. W przypadku widocznych uszkodzeń zewnętrznych wynikających z transportu, należy je zgłosić w naszym Sklepie pod numer tel.: +48 66 298 6666
 6. Po dokonaniu płatności oraz pokwitowaniu odbioru przesyłki, Kupujący może sprawdzić zawartość przesyłki w obecności przewoźnika - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
 7. Z racji, że nasze produkty w przeważnym stopniu wykonane są elementów szklanych oraz ceramicznych, produkty te podczas transportu mogą uleć zniszczeniu lub uszkodzeniu. Należy więc sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić protokół reklamacyjny. W przypadku gdy Klient nie sprawdzi produktu podczas odbioru, a zauważy wady wynikające z błędnego sposobu transportowania, reklamacja nie będzie uwzględniona.

§3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania Produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrot płatności zostanie wykonany w terminie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Kupującego.

Powyższe uprawnienia nie przysługują gdy: został wcześniej poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy, gdy cena produkty uzależniona jest od wahań cen na rynku, niezależnymi od sprzedawcy oraz taki które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstępstwa od umowy. A także:

 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Aby odstąpić od umowy o którym mowa w punkcie pierwszym, należy złożyć pisemne oświadczenie za pomocą drogi mailowej lub pocztowej. Oświadczenie to należy złożyć do 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
 2. Produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym, bez oznak użytkowania wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie do 14 dni.
 3. Koszty związane z wysyłką produktu ponosi Kupujący.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z produktu.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest wykonać zwrot płatności oraz kosztów wysyłki do 14 dni w taki sam sposób jak było zrealizowane zamówienie.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób wysyłki, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy kosztów poniesionych przez niego dodatkowo.
 7. Zwroty wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą realizowane.
 8. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem” , kupujący jest zobowiązany odebrać przesyłkę, brak informacji z rezygnacji jest niezgodny z regulaminem. Kupujący zostanie obciążony poniesionymi kosztami przez Sprzedawcę. 
 9. Kupujący ma prawo nie odebrać przesyłki w przypadku gdy należność jest niezgodna z umową sprzedaży lub gdy po otwarciu w obecności kuriera produkt będzie uszkodzony w wyniku transportu.

Postanowienia wymienione w powyżej treści nie stosuje się do Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.